Publicitat
Publicitat

Més d’11.000 alumnes del Vallès Occidental fan aquesta setmana les proves d’avaluació de sisè de Primària La mesura té, només, caràcter diagnòstic i no afecta ni les notes de l'alumnat ni el seu pas a Secundària

Proves sisè primària

Les proves s’allargaran fins dijous | Cedida

REDACCIÓ | Un total d’11.414 alumnes de sisè de Primària del Vallès Occidental duran a terme, entre demà dimarts i el proper dijous, les proves d’avaluació d’aquest nivell educatiu, que determinen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació Primària de cara al seu pas a Secundària. A tot Catalunya, aquestes proves les realitzaran 82.943 nois i noies procedents de 2.268 centres educatius catalans, ja siguin públics, concertats o privats.

L’avaluació de sisè té caràcter diagnòstic i no marca, en cap cas, la superació o no de l’etapa. El resultat no té efecte ni en l’avaluació final de l’alumnat, ni en la decisió de passar a l’ESO. El grau d’assoliment es determina en els següents àmbits: competència comunicativa lingüística —en llengua catalana, castellana i estrangera i en aranès a l’Aran—; competència matemàtica i de l’àrea de coneixement del medi natural.

L’edició del 2021 d’aquesta avaluació incorpora una novetat: per primera vegada, els correctors tindran el suport d’una plataforma digital que agilitzarà el procés de correcció. A l’edició anterior ja es va implementar aquesta metodologia per a la correcció de les preguntes tancades. En l’edició d’aquest any també s’implantarà en la correcció de les preguntes obertes i en les redaccions, tal com ja s’ha fet amb les proves de quart d’ESO.

Calendari

La realització de les proves es durà a terme en tres dies. Demà dimarts, els alumnes s’avaluaran de llengua castellana i matemàtiques; el dimecres 5 de maig s’avaluaran la llengua catalana i llengua estrangera (anglès i/o francès); i el dijous 6 de maig es farà la prova de coneixement del medi natural. Els enunciats de les diferents proves es podran consultar a la web del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, un cop els alumnes les hagin realitzat.

En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, s’avalua la comprensió oral, la lectora i l’expressió escrita. Respecte la llengua estrangera, s’avaluen la comprensió lectora i la comprensió oral. En el cas de la prova de competència matemàtica, es mesura la capacitat de comprendre, utilitzar i relacionar nombres; produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica; aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat; entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana; i justificar els resultats obtinguts. I, pel que fa a la prova de coneixement del medi natural s’avalua l’explicació de fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques, el reconeixement dels aspectes principals de la investigació científica i la interpretació d’informació científica i tecnològica proporcionada en forma de dades i proves.

Leave a Reply

Your email address will not be published.