Onze claus per triar escola

Triar escola

Roger Aranda Rovira | Psicòleg col.legiat 24.976
Director i psicòleg de La Fita Psicologia i VEIE Vallès Occidental


Els petits i petites creixen i cremen etapes a una velocitat desmesurada. Amb un obrir i tancar d’ulls, els infants que fa quatre dies gatejaven i donaven els primers passos, començaran un procés molt important per al seu desenvolupament vital: l’escolarització.

L’escola esdevindrà un context relacional importantíssim durant una etapa primerenca clau en el desenvolupament de la persona. En aquest context, l’infant es relacionarà amb els seus iguals i amb altres adults que esdevindran referents fora de la llar. A partir dels 3 o 6 anys (en funció de les preferències de cada família) l’infant passarà tantes hores a l’escola com a casa i es nodrirà i aprendrà de tots dos contextos. Amb tot, el fet de triar escola, en ocasions esdevé complex i implica un maldecap per a moltes famílies que es pregunten en què s’han de basar per a fer una bona tria.

En aquest article, us donarem 11 claus per a facilitar el procés d’elecció del centre escolar per als vostres fills i filles:

1.- Quin és el projecte educatiu? Cal tenir en compte quines són les competències que prioritzo per al meu fill/a. Vull que adquireixi dues llengües des de ben petit? Vull que vagi a una escola on respectin els seus interessos amb projectes que respecten els seus ritmes d’aprenentatge? M’agradaria que fos educat amb un projecte més similar al que jo vaig ser educat, de caire tradicional? Hem de prioritzar aquestes qüestions a l’hora de decidir en quins centres escolars fer la inscripció.

2.- Intentar ser objectius. És evident que tots tenim amics i coneguts que ens parlen de les diferents escoles a les que van els seus fills i filles. No obstant, hem de tenir en compte que les necessitats dels altres no tenen perquè correspondre’s amb les nostres. Hem de defugir els inputs i ser coherents amb les nostres necessitats i les dels nostres fills/es.

3.- Els meus valors i creences. Cada persona es mou per la vida amb un sistema propi de creences i valors. És necessari que aquests siguin afins i es corresponguin amb els del centre elegit per a l’educació dels nostres fills/es. Optar per una escola religiosa si a la llar som laics, pot resultar incoherent i pot comportar desavinences amb el centre. Així doncs, saber què caracteritza l’escola i quins són els valors que la defineixen serà quelcom encertat que caldrà tenir en compte. Podem preguntar si treballen en xarxa, si treballen els valors o la intel·ligència emocional, si promouen la consciència pel medi ambient, etcètera.

4.- Visitar més d’un centre. És interessant no quedar-se amb el primer centre que visitem. Tot i que aquest pugui resultar atractiu i molt afí a les nostres necessitats, copsar més d’una realitat ens pot ajudar a refermar la nostra decisió o a detectar certes coses que havíem passat per alt a un altre centre i que ens resulti interessant repreguntar.

5.- Connectar amb el nostre nen/a. Els adults tenim un infant a dins. Un infant que va anar a l’escola com ho faran els nostres fills/es. En aquest sentit, quan visitem algun centre, és important que connectem amb aquest infant i observem els espais i tot el que ens envolta amb una mirada infantil per connectar a nivell empàtic amb els nostres fills i filles i veure l’escola com la veuran ells durant els pròxims cursos escolars.

6.- Deixar aflorar la intuïció. Els adults tendim a avaluar-ho tot a nivell racional, ens han educat per a fer-ho. No obstant, quan entreu a les diferents escoles que visitareu, és necessari que us deixeu guiar per sensacions i impregnar per l’ambient que s’hi respira. Tindrem preguntes i necessitats que requeriran d’una resposta racional però hi haurà certes sensacions que ens passaran per davant i cal estar-hi atents per tal que aflorin.

“L’intel·lecte sempre té raó, però la intuïció mai s’equivoca”.
Alejandro Jodorowsky.

7.- Proximitat i calma. Si es compleixen els nostres interessos en relació als valors del centre i el projecte educatiu, caldrà procurar també la proximitat amb la llar. Això ens ajudarà a evitar neguits i presses, a poder portar-hi els nostres fills i filles amb serenitat i a poder transmetre’ls calma des de primera hora del matí. Tanmateix, això també permetrà que quan es vagin fent grans, puguin anar caminant a l’escola i construir petits passos cap a l’autonomia.

8.- Professorat. És interessant veure com treballa el professorat i si ho fa de manera conjunta i participativa. Un equip que treballa amb xarxa ha de passar per davant de professores o professors brillants. L’educació Infantil i Primària ocupa una etapa de nou anys claus pel desenvolupament en què és necessari que els diferents mestres estiguin en constant comunicació i acompanyant en xarxa.

9.- Famílies. No cal indagar massa per veure el grau de participació i les possibilitats de les famílies dins de cada centre escolar. Preguntar si podem entrar fins a l’aula o si hem de deixar als infants a la porta ens donarà informació de quin és el grau d’implicació que s’espera de les famílies i de si es concep a les famílies com a aliades en el procés educatiu. Tanmateix, també és interessant veure què poden aportar les famílies a través d’organismes com les AFA o les AMPA de les escoles o si hi ha jornades en les que pares i mares poden entrar a l’aula per aportar certs coneixements.

10.- Atenció a la diversitat. Preguntar per les aules on s’atén als infants amb necessitats educatives especials (NEE) com ara els que tenen un nivell cognitiu inferior a la mitja amb un PI o infants amb algun diagnòstic de l’espectre TEA, per exemple, ens pot ajudar a copsar la implicació del centre en aquest sentit. Encara que el nostre fill/a no requereixi de necessitats educatives especials, això ens pot donar una visió més globalitzada de l’escola.

11.- Extraescolars. Saber quines extraescolars ofereix el centre també és quelcom fonamental. Les extraescolars són espais que trien els nostres fills i filles de forma autònoma i guiats pels seus interessos particulars. Conèixer els interessos dels nostres fills i filles i veure si les extraescolars els cobreixen, ens pot ajudar a clarificar quin centre és el més adient.

Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.