Publicitat
Publicitat

Fracàs escolar i neurodesenvolupament

Marina Altés Magret
Neuropsicòloga i psicòloga general sanitària
Núm. Col. 217110


fracàs escolar

El cervell humà està en canvi constant, especialment durant l’etapa infantil. Cada cervell és únic, i també ho és cada procés de neuro-desenvolupament. En ocasions aquest desenvolupament es veu alterat per factors interns o externs, i pot donar lloc a dificultats en els aprenentatges (com ara de la lectura, l’escriptura o el càlcul), en alguna de les funcions cognitives (l’atenció, la memòria, el llenguatge oral, …) i/o en les relacions socials (cognició social, empatia, joc conjunt…).

El fracàs escolar pot ser degut a molts factors: desconeixement d’hàbits d’estudi, malestar emocional, absentisme… I també les alteracions del neurodesenvolupament. El problema no són les dificultats en el desenvolupament que té l’infant, ja que si són detectades de forma precoç i s’hi intervé, es poden enfortir les seves habilitats cognitives i aprendre estratègies compensatòries. El fracàs apareix quan els infants passen inadvertits, o s’atribueix el seu baix rendiment a una “baixa motivació” o a “problemes d’actitud” i no s’investiga sobre les causes. Però sovint aquesta no és la causa, sinó la conseqüència de comparar-se amb els companys de classe (entre els infants amb dificultats d’aprenentatge són molt prevalents la baixa autoestima, l’estrès i el comportament disruptiu).

En resum, quan observem dificultats en el rendiment escolar, és molt important fer una avaluació completa de les capacitats de l’infant per comprendre quines són les causes i dissenyar una intervenció terapèutica individualitzada a les seves necessitats. Com dèiem a l’inici, en l’etapa infantil el cervell canvia més que en qualsevol altre etapa de la vida. Així doncs, aprofitem aquesta plasticitat per potenciar el seu neurodesenvolupament i que els infants es beneficiïn al màxim de la intervenció.

Leave a Reply

Your email address will not be published.