Publicitat
Publicitat

L’Ajuntament de Sabadell impulsa un pla pilot per millorar i estendre els camins escolars de la ciutat Les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume provaran un nou sistema per definir aquests recorreguts

camins escolars sabadell

Una protesta contra el trànsit als entorns escolars a l’Escola Samuntada, el gener passat | (c) Petit Sabadell

REDACCIÓ | Les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume seran les primeres en posar en pràctica un nou sistema per definir els camins escolars basat en la participació de les comunitats educatives de cada centre docent i, molt especialment, els infants que els utilitzen. L’objectiu final d’aquesta prova, que impulsa l’Ajuntament de Sabadell, és disposar d’un procediment i unes pautes ‘homologades’ per definir tots els camins escolars de la ciutat i estendre la seva implantació als entorns de tots els centres educatius, pels quals passen cada dia uns 35.000 alumnes. La prova pilot a aquestes tres escoles se sumarà a les que ja estan en marxa als col·legis Pau Casals i Serra.

La inversió per a aquests cinc camins i altres millores a l’espai públic de Sabadell relacionades amb els itineraris a les escoles suposaran serà superior als 1,7 milions d’euros, segons les dades facilitades pel govern local. D’aquests, 200.000 es destinen a l’arranjament del carrer Pérez Moya, a l’entorn de l’Escola Serra (la Creu de Barberà) i l’altre milió i mig s’invertirà als altres quatre camins i a diferents accions de millora. La meitat d’aquestes inversions es financien amb els fons europeus FEDER.

“Estem definint què significa pacificar a nivell de guanyar espais per als vianants i compaginar-los amb zones d’estada i de trobada, per tant, amb arbres i zones d’ombra”, resumeix Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell. “Això és un canvi en la manera d’entendre l’urbanisme i una línia important de treball. Quan haguem acabat amb les accions que ja tenim previstes continuarem amb d’altres de noves”, afegeix. En aquest sentit, la plaça de Sant Roc està preparant una Memòria Tècnica dels Camins Escolars i un Manual d’Actuacions Tàctiques per als entorns escolars de Sabadell, amb l’objectiu d’establir una metodologia única en el disseny de tots els camins d’accés als centres docents locals.

Per tal de planificar les actuacions dels nous itineraris a les escoles que participen en aquest pla pilot s’ha obert un espai de participació amb els equips directius de les tres escoles, les AMPA, els infants i diverses taules ciutadanes. També s’han iniciat els treballs de diagnosi i anàlisi dels centres per conèixer la situació actual i detectar dificultats i necessitats en matèria de mobilitat. D’aquesta manera es podran definir propostes per a la millora de l’espai públic, per a la gestió de la mobilitat i accions de caràcter educatiu que s’inclouran en la definició dels nous camins.

Tot el conjunt de propostes s’elaboraran tenint molt presents conceptes com l’autonomia personal dels infants i joves, la promoció de l’esperit crític i l’atenció als modes de mobilitat sostenible i activa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.