Manifest de l’Agrupació de Famílies d’Infants del Centre de Sabadell (AFICS)

AGRUPACIÓ DE FAMÍLIES D’INFANTS DEL CENTRE DE SABADELL
@familiesdelcentre


AFICS Families Centre Sabadell

QUI SOM?

Som una agrupació de més de 30 famílies d’infants del barri del Centre, Creu Alta i Can Llong principalment, molt descontentes amb l’oferta de places de P3 a l’escola pública pel proper curs 21-22. Degut a aquest neguit ens hem agrupat i hem creat un compte a Instagram (amb més de 120 seguidors) i hem realitzat entrevistes en diferents mitjans per donar a conèixer què denunciem i què demanem.

QUÈ DENUNCIEM?

 • L’oferta de places en moltes escoles d’aquests barris és, en molts casos, molt baixa (restant NEE i germans), provocant en aquests casos poques o nul·les possibilitats d’accedir-hi i convertint el procés de preinscripció una loteria.
 • Degut a aquesta manca d’oferta a moltes escoles, no podem escollir l’escola que voldríem o que necessitem (per la seva oferta educativa, per proximitat al centre, per les seves instal·lacions o per alguns o tots aquests motius) per l’educació dels nostres fills i filles i que marcarà els propers 9 anys de la seva escolaritat i dels futurs germans que puguin tenir. No escollim, se’ns imposa l’oferta.
 • No hem tingut la possibilitat de visitar pràcticament cap escola personalment durant les jornades de portes obertes, fet que provoca que haguem de prendre aquesta decisió tan important totalment a cegues. En d’altres localitats catalanes sí que ha sigut possible visitar les diferents escoles com és el cas de Terrassa.
 • S’ha anunciat per part de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental, en diversos mitjans de comunicació, que no s’han eliminat línies a les escoles públiques i no és cert. S’ha reduït el nombre de línies ofertades respecte l’any passat i, a més, s’ha reduït la ràtio d’alumnes per classe de 25 a 23, reduint així encara més les possibilitats d’accedir a les escoles desitjades. A més, ha augmentat el nombre de germans en moltes d’aquestes escoles.
 • En algunes d’aquestes escoles s’ha reduït l’oferta oficial de places a menys de la meitat (de 50 a 23 places), com és el cas de l’escola La Trama i l’escola Samuntada.
 • Aquesta situació es repeteix any rere any, sense que es prenguin accions per evitar aquesta anomalia en la qual es troben moltes famílies de Sabadell.
 • L’administració sap que, des de fa ja uns anys, la tendència de les famílies d’escollir escola pública per sobre de concertada és una realitat a l’alça. En part, perquè moltes de les escoles públiques estan a l’avantguarda en les metodologies que es fomenten des del Departament d’Educació. Enguany, a més, creiem que aquesta tendència es veurà aguditzada per la situació de crisi econòmica que estem vivint. Per tant, per més que baixi la natalitat, l’escola pública no es veurà sobrada de places.
 • No tenir dret a una plaça de proximitat dificulta encara més la conciliació en un país on de per sí aquesta ja és difícil, afavoreix la precarització del treball i fomenta les desigualtats.
 • La manca de places públiques al Centre pot provocar haver de desplaçar infants fora dels barris, fet que es contradiu frontalment amb les adhesions de Sabadell a un seguit d’agendes i compromisos amb el medi ambient (com són l’Agenda 21+10 local, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat o el Pacte d’alcaldes i alcaldesses europees contra el canvi climàtic Convenant of Mayors entre d’altres), ja que implica desplaçaments contaminants i innecessaris, augmentant la nostra petjada ecològica.
 • Ens trobem que no tots els nens de la ciutat tenen les mateixes oportunitats a l’hora d’escollir escola i model educatiu, situació completament injusta.

QUÈ DEMANEM?

 • Escola pública de qualitat, proximitat i amb l’opció d’escollir entre diversos models
 • Que tinguem oferta de places suficients a tots els centres (restant germans i NEE) com per poder, com a mínim, optar a una quantitat que s’apropi al màxim a la demanda de les famílies.
 • Instaurar un procés participatiu en el moment de decidir l’oferta de places a les escoles públiques, en el qual les famílies puguin mostrar quin és el seu desig i/o necessitat al respecte, ja sigui a manera de preinscripció prèvia a la preinscripció oficial o auditant el procés per donar el seu parer al respecte (no es poden prendre decisions per les famílies sense les famílies).
 • Que es generi un pla d’acció per part de l’Ajuntament i les administracions per evitar que aquest problema es reprodueixi any rere any, ja sigui construint noves escoles, ampliant les actuals, habilitant equipaments públics perquè puguin tenir aquesta funció, habilitant espais previstos en anteriors plans municipals amb aquesta finalitat o convertint escoles concertades que en els darrers anys tenen un molt baix nombre de matrícula en escoles de titularitat pública.
 • Que s’activi amb caràcter d’urgència la comissió que ha d’aprovar el nou pla de zonificació, per tal d’estudiar bé les zones de Sabadell i les sol·licituds d’inscripcions, per fer un bon repartiment i que hi hagi el màxim nombre de places disponibles.
 • Que es destinin recursos a totes les escoles de Sabadell que ho requereixin, per tal que totes tinguin el mateix nivell de qualitat i oferta educativa, i així evitar que tothom aspiri a les places d’un grapat de centres més demandats.

Leave a Reply

Your email address will not be published.