Publicitat
Publicitat

L’èxit del projecte de l’Escola Sant Nicolau: 60 anys educant en innovació, valors i llengües al Centre de Sabadell Aquest centre concertat té un 100 per cent d'aprovats a la Selectivitat i als examens oficials de Cambridge

Escola Sant Nicolau Sabadell 01

L’Escola Sant Nicolau compta amb més de 60 anys d’història a Sabadell, que es tradueixen en 60 anys d’èxit gràcies a un model educatiu que porta a resultats acadèmics i humans molt satisfactoris per a l’alumnat. El Sant Nicolau és una escola laica, concertada i catalana, on cada dia es treballa per millorar un projecte pedagògic, únic, efectiu i capdavanter i oferir una atenció personalitzada a tots els alumnes. El projecte pedagògic del Sant Nicolau es basa en quatre pilars fonamentals: persones, valors, innovació i llengües.

L’equip docent observa i identifica contínuament les necessitats formatives de cada alumne per orientar-lo en cada etapa educativa. Pels alumnes de P3 fins a primer de Primària, hi ha un logopeda que en fa un seguiment personalitzat i un equip de psicopedagogs que acompanyen als estudiants en les totes les etapes. Per tal de cobrir totes les seves necessitats formatives, disposen d’una orientació acadèmica personalitzada des d’Infantil fins a Batxillerat. A Secundària, els adolescents també compten amb una orientació professional específica per tal de que cada alumne pugui trobar quin és el camí formatiu més adequat per a ell.

Escola Sant Nicolau Sabadell 02

Una de les màximes prioritats del Sant Nicolau és l’educació emocional i social. Es tracta que tots els alumnes siguin feliços i visquin segons uns valors de convivència, solidaritat i respecte tant en l’etapa escolar com al llarg de tota la seva vida. Per això, en aquesta escola del Centre de Sabadell és fonamental l’educació emocional des de P3 fins a segon de Batxillerat, per ajudar a l’alumne a reconèixer les seves emocions, dotar-los de les eines necessàries per gestionar-les i per a què puguin entendre millor les persones.

La responsabilitat, l’esperit crític, l’esforç personal i el respecte a l’altre, són els valors en què s’educa als nens de l’Escola Sant Nicolau en el dia a dia. Al mateix temps que els docents els doten d’autonomia, valorant la feina ben feta i tenint cura de la seva convivència al centre. Amb l’objectiu d’educar persones en valors, el Sant Nicolau coordina activitats de voluntariat dels alumnes amb Càritas i col·laboren en la campanya contra la fam de Mans Unides, amb La Marató de TV3 i amb una residència de la Tercera Edat. Un dels grans esdeveniments de l’any a l’escola és l’organització del Mercat Solidari en el qual es recullen diners per a diferents ONGs.

La innovació tecnològica està present en el programa pedagògic de Sant Nicolau. A través de diversos projectes i activitats, es treballa per a la competència digital, el desenvolupament de la creativitat, la capacitat de resoldre problemes i de treballar en equip. Amb els més petits, des de P3 es fa una iniciació a la robòtica amb els robots Bee-bot. Des de Primària fins a l’ESO, es treballa amb la programació en Scratch i amb robots adequats a l’edat (Dash&Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3). Els alumnes d’ESO participen en el reconegut programa mSchools, una iniciativa del Mobile World Congress, tot desenvolupant apps reals amb el programa App Inventor.

Treball per projectes i llengües estrangeres

Escola Sant Nicolau Sabadell 03A més, l’Escola potencia el treball per projectes i l’aprenentatge de llengües estrangeres a totes les edats. Garanteixen la competència tant en castellà com en català i potencien el domini de l’anglès i el coneixement d’una segona llengua estrangera (francès o alemany). A Infantil es realitza una activitat diària en anglès (cançó, conte, o joc) i també una hora setmanal d’anglès amb la mestra especialista. A Primària, fan entre dues i tres hores setmanals amb un especialista en anglès, una hora en anglès de la matèria Sciencie (3r i 4t) i informàtica (5è i 6è) i classes de conversa en grups de tres amb un auxiliar lingüístic nadiu.

A Secundària hi ha moltes activitats per treballar l’anglès i les altres llengües estrangeres. Per començar, les tres hores setmanals amb l’especialista i les classes de conversa en grups amb un auxiliar lingüístic nadiu. La matèria d’Informàtica, el Taller de Tecnologia (primer i segon), Geography (primer i segon) i Emprenedoria (tercer) es fan en anglès. A part de la matèria curricular, també ofereix intercanvis i estades lingüístiques a l’estranger. D’una banda hi ha el Programa Erasmus + Climate Change Ready! amb partners d’Alemanya, Hongria, Eslovènia, Grècia i Portugal i per l’altra, els intercanvis online amb alumnes d’altres països (Etwinning). El Sant Nicolau també prepara als alumnes pels exàmens oficials de Cambridge (KET, PET, First Certificate).

A Batxillerat els idiomes segueixen sent una prioritat i s’hi afegeix l’opció de cursar alemany o francès. Hi ha tres hores setmanals amb un especialista d’anglès i quatre hores setmanals d’alemany com a assignatura optativa. A més, es poden fer intercanvis amb l’escola Flötenteich d’Oldenburg i també es prepara als alumnes per realitzar examens de Cambridge (First, CAE).

El projecte pedagògic del Sant Nicolau té excel·lents resultats. Així ho avalen les xifres, amb el 100 per cent d’aprovats a les PAU, 100 per cent d’aprovats als exàmens oficials de Cambridge i 93 per cent de pares satisfets a l’enquesta anual a famílies.

Per a més informació sobre el l’Escola Sant Nicolau, el projecte pedagògic i matriculacions, podeu contactar amb el centre al web www.santnicolau.com, o al telèfon 937 27 41 23. El Sant Nicolau és al carrer Jardí, 72-80, en ple Centre de Sabadell.

Leave a Reply

Your email address will not be published.