El Projecte Descobert@ d’Escolàpies arriba als nois i noies de Secundària d’aquesta escola del Centre de Sabadell Aquest innovador programa pedagògic vol potenciar les habilitats i les intel·ligències múltiples de l'alumnat

Els alumnes de Secundària en una classe del programa BITs d' Escolàpies Sabadell

Els alumnes de Secundària en una classe del programa BITs d’Escolàpies Sabadell | (c) Escolàpies Sabadell

Després de tres anys aplicant-se a Infantil i Primària i vistos els excel·lents resultats que ha donat, el projecte Descobert@ d’Escolàpies Sabadell ha arribat a Secundària. Des de principis d’aquest curs, els alumnes de primer, segons i tercer d’ESO d’aquesta escola del Centre de Sabadell apliquen l’anomenat programa BITs, una manera radicalment innovadora d’abordar els continguts habituals de les diferents matèries que, a més de garantir-los que assoleixen les competències estipulades, els aporten d’altres valors i ensenyaments com el treball cooperatiu, l’autoavaluació, l’útilització de les intel·ligències múltiples o la convivència, entre d’altres. “El programa BITs, que és la translació a Secundària del Programa LABs, que s’aplica als més petits,  es basa en l’aprenentatge per projectes i té com a objectiu, a més del coneixement, que els alumnes desenvolupin habilitats que actualment són bàsiques per desenvolupar-se en l’entorn professional o laboral”, explica Josep M. Lavado, cap d’estudis de Secundària d’Escolàpies Sabadell.

L’alumnat d’Escolàpies Sabadell destina quatre hores setmanals a fer BITs. Es tacta d’hores cedides per les assignatures de Socials, Naturals, Català i Castellà que són, precisament, les matèries que els nois i noies treballaran, de forma conjunta i essencialment pràctica, al fer els projectes d’aquesta nova metodologia pedagògica. “No és que perdin hores d’aquestes assignatures, tot al contrari, fan les mateixes hores i adquireixen els mateixos coneixements, però no ho fan de forma estanca o compartimentada ni escoltant un professor que els transmet la matèria. Aprenen amb un sentit“, observa Lavado. Ho fan amb un objectiu, elaborar un producte acabat que després hauran de presentar públicament, i en grups de quatre amb companys i companyes d’altres nivells.

En un grup de BITs, doncs, poden haver-hi un alumne de primer, dos de segon i un de tercer d’ESO, per exemple. Cadascun d’ells té un rol assignat: coordinador/a, portaveu, secretari/ària o encarregat/da de material. Aquest rol canvia cada tres setmanes per tal que tots aprenguin a fer de tot al llarg dels tres mesos que dura cada projecte. A les classes, el professor desapareix com a referent i es converteix en un acompanyant del treball que l’alumnat fa de forma autònoma, amb l’ajuda d’un iPad cadascun –l’escola disposa de 80 d’aquests dispositius— en el qual troben les matèries que han de treballar i una llista amb els objectius que han de complir, entre d’altres materials. Tot plegat en una aula virtual a la qual també poden accedir des de casa.

Rutes per Sabadell

Aquest trimestre, per exemple, estan treballant la ciutat de Sabadell. L’objectiu és definir quatre rutes per la ciutat: una històrica, una natural, una de lleure i una literària. A més de documentar cadascun d’aquests recorreguts, hauran de fer de guies perquè l’objectiu final és portar els altres alumnes de l’escola i els pares a fer aquests itineraris. Al primer trimestre es van treballar temes com el món iber (amb la finalitat de representar escenes d’un poblat iber) o l’Edat Mitjana (elaborant una exposició interactiva sobre aquesta època històrica. També van fer un projecte de nutrició i salut que, entre d’altres coses, va incloure l’anàlisi nutricional del menú de l’escola, per exemple.

“Amb aquesta nova metodologia hem notat que el treball en equip i, especialment, el fet que es un aprenentatge molt emocional, es tradueixen en molts bons resultats. I la barreja de nivells ha donat tota una altra dimensió a la convivència a l’escola”, explica Josep M. Lavado. “A més, les famílies ho valoren molt perquè són una part molt important del sistema”, afegeix. Tot plegat es complementa amb una oferta d’assignatures opcionals de Secundària pensades en clau d’intel·ligències múltiples. Se’n fa dues hores setmanals i els alumnes poden triar entre matèries com teatre, art, laboratori, disseny gràfic, disseny d’aplicacions mòbils, francès, atelier o hort.

  1. […] basat en bona mesura en la tecnologia i el treball per projectes. Es tracta de l’anomenat Projecte Descobert@, que inclou la utilització de tauletes a l’aula, el treball cooperatiu i intercicles (entre […]

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.