Publicitat
Publicitat

Comença la preinscripció per a les escoles bressol públiques de Sabadell

Dos nens en una escola bressol de l'Ajuntament de Sabadell | (c) Sabadell.cat

Dos nens en una escola bressol de l’Ajuntament de Sabadell | (c) Sabadell.cat

El procés de preinscripció dels nens i nenes de 0 a 3 anys a a les escoles bressol publiques de Sabadell s’ha obert aquest dilluns 5 de maig de 2014 i es mantindrà obert fins el proper dia 16 de maig. Sabadell té dotze escoles públiques, de les quals onze són propietat de l’Ajuntament de Sabadell (les escoles bressol Andreu Castells, Arraona, Can Llong, Can Puiggener, Creu Alta, El Vapor Buxeda Nou, Espronceda, Joaquim Blume, Calvet d’Estrella, Joan Montllor i La Romànica) i una és de la Generalitat (Llar d’infants els Àngels). Aquest curs 2013/14 hi ha 2.322 infants sabadellencs escolaritzats en centres de primera infància, la qual cosa representa un 34,6% del total de nanos de 0-3 anys empadronats a Sabadell. La majoria estan escolaritzats en centres privats o concertats (54 per cent, 1.256 infants) i la resta assisteixen a equipaments públics (46 per cent, 1.066 infants), segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell.

Per realitzar la preinscripció en un centre públic, cal presentar l’imprès corresponent, que es pot trobar als mateixos centres o bé a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana. També es pot fer la petició mitjançant un tràmit online. Les famílies poden omplir el formulari i enviar-lo telemàticament a l’escola bressol demanada en primera opció. La validació i la presentació de la documentació es farà en aquest centre durant el termini de preinscripció (del 5 al 16 de maig). En el mateix imprès es pot demanar l’admissió a més d’una escola bressol indicant un ordre de preferència. S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció per a tots els centres públics (tan si són de l’Ajuntament com si són de la Generalitat) i s’ha de lliurar en el que s’hagi demanat en primera opció o a qualsevol registre de l’Ajuntament.

Per poder accedir a una plaça cal complir unes condicions d’edat. En el cas de les escoles bressol municipals:

  • Per accedir al grup de 0-1 any: Cal haver complert les 16 setmanes l’1 de setembre de 2014,
  • Al grup d’1 a 2 anys, tenen accés els infants nascuts el 2013,
  • Al grup de 2 a 3 anys ho poden fer els nens i nenes nascuts el 2012

Quan en un determinat centre hi ha més sol·licituds que places, s’estableix un ordre de prioritat a partir de l’aplicació d’uns criteri determinats, que estan exposats a les pròpies escoles i també es poden consultar a la web de l’Ajuntament.

Els criteris generals són:

  • Tenir germans o germanes matriculats al centre o ser fills/es dels professionals del centre.
  • La proximitat del domicili de l’alumne al centre o el domicili del lloc de treball dels pares.
  • Ser beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
  • Existència d’alguna discapacitat de l’alumne, dels pares o dels germans.

En cas d’empat també s’apliquen dos criteris complementaris: la pertinenca a una família nombrosa o monoparental, l’existència d’alguna malaltia crònica de l’alumne/a, el nivell de renda de la unitat familiar i la situació laboral dels dos progenitors. Si persisteix l’empat s’efectuarà un sorteig públic que determinarà l’ordenació de les sol·licituds.

Acabat el procés d’adjudicació de plaça, s’ha de formalitzar la matrícula entre els dies 10 i 13 de juny. En cas contrari, es considera que es renuncia a la plaça.

La xarxa d’escoles bressol públiques de l’Ajuntament de Sabadell té per objectiu complir una funció educativa i social molt important en col·laboració amb les famílies. Es tracta de centres que faciliten que els més petits experimentin i es relacionin, tot potenciant el seu desenvolupament integral, tant físic com afectiu, intel·lectual i social en un ambient acollidor, de tranquil·litat i confiança. Un altre dels objectius d’aquest servei és facilitar la conciliació de les vides laboral i familiar de les famílies beneficiàries. És per això que ofereixen un calendari escolar de setembre a juliol, la possibilitat d’escolarització en diferents modalitats horàries (entre les 07:45 i les 148:15h), servei de menjador amb menú adequat a les edats dels infants, suport psicopedagògic i espais de trobada per a les famílies, com l’hora del cafè, tallers amb diferents professionals o activitats lúdiques, entre d’altres.

Leave a Reply

Your email address will not be published.