Publicitat
Publicitat

Tots els detalls del procés de preinscripció escolar per al curs 2014/15

Tots els detalls del procés de preinscripció escolar per al curs 2014/15

Escoles1Entre l’11 de març i el 21 de març de 2014 es manté obert el període de preinscripció escolar per al curs 2014-2015 per tal d’accedir al segon cicle d’Educació Infantil, i també a l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). En unes setmanes, s’obrirà el termini de preinscripció d’altres ensenyaments com les escoles bressol, ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i Formació professional), adults i ensenyaments d’idiomes. A la web de l’Ajuntament de Sabadell es pot trobar tota la informació relativa a l’oferta formativa i educativa de la ciutat, així com les dates de les jornades de portes obertes, els projectes educatius o les instal·lacions dels centres locals, a més de dades sobre els diferents nivells educatius i aquelles informacions a tenir en compte durant el procés.

El proper curs escolar hi haurà una mica més de 2.300 nens que s’incorporaran al sistema educatiu, és a dir, a P3. Són una seixantena menys que aquest curs a causa del descens de la natalitat. La majoria s’incorporaran a l’escola pública, que ofereix una seixantena de grups d’aquest nivell en comparació amb els 36 que ofereixen les escoles concertades. També hi haurà novetats a l’oferta d’ESO als barris de Can Llong i Torre-romeu. Can Llong comptarà amb dues línies d’ESO que s’ubicaran en mòduls prefabricats. D’altra banda, l’educació secundària de La Serra s’ubicarà a l’edifici de l’escola Agnès Armengol i atendrà els alumnes procedents dels centres de primària Agnès Armengol, Juan Ramon Jiménez i Joan Montllor, que fins ara es desplaçaven als instituts Escola Industrial, Arraona i Ferran Casablancas

Procés de preinscripció segon cicle d’infantil, primària i ESO
La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar mitjançant l’imprès que faciliten els centres educatius. L’Ajuntament recomana demanar més d’un centre, encara que només s’ha de presentar una única sol·licitud a l’escola escollida com a primera opció o a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana.  Quan un centre rebi més sol·licituds que les places que ofereix, les peticions s’ordenaran d’acord els criteris i barems establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat aplicats en relació al centre demanat en primera opció.

Aquests aquest curs i són els mateixos del curs anterior.

Criteris Generals

 • Existència de germans/es escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors que hi treballen: 40 punts
 • Proximitat:
  • Quan el domicili l’alumne/a estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Quan a instància dels pares o tutors es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest estigui dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts
 • Renda anual de la unitat familiar: Quan els pares o tutors siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec del/la perceptor/a: 10 punts
 • Discapacitat: Quan l’alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33per cent o quan els pares, tutors o germans de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33 per cent: 10 punts

Criteris Complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Pel fet de tenir una malaltia crònica greu de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Pel fet que hagi tingut els pares, tutors o germans escolaritzats al centre per al qual es presenta sol·licitud: 5 punts

Si després de baremar les sol·licituds es produeix un empat, es realitza un sorteig per ordenar les peticions.

Novetats al model de zonificació

Aquest any, la preinscripció incorpora, a més, una nova zonificació dels centres escolars, elaborada a proposta del Consell Escolar Municipal (CEM) per tenir en compte diversos aspectes fins ara no previstos entre els quals el fet que moltes famílies no podien accedir als centres més propers perquè estaven dins d’una altra zona o bé les diferencies d’oferta entre les zones. Per això el model que s’aplicarà a partir d’aquest any manté la divisió originaltot i que amb una zona menys (perquè s’ha unificat Can Feu Oest i Can Feu Est) i s’incorporaran alguns criteris com que les famílies residents a cada zona tinguin màxima puntuació per accedir als 3 centres públics i 3 centres concertats més propers al seu domicili, siguin o no de la seva zona d’influència, a més de la màxima puntuació per als centres emplaçats en la seva zona d’influència

També avui s’inicia el període de presentació de sol·licituds per a alumnat nou a l’Escola de Música i Conservatori. En aquest cas, el termini s’allarga fins al 4 d’abril i segons en quins nivells cal prova d’accés. Tota la informació la trobareu a la web del conservatori.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.