Publicitat
Publicitat

Comença la preinscripció escolar per al curs 2016/2017 als centres d’Infantil, Primària i Secundària

preinscripció escolar per al curs 2016 2017

Els alumnes de l’escola La Trama, al Centre de Sabadell | (c) Petit Sabadell

El període de preinscripció escolar per al curs 2016/2017 als centres d’educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria (ESO) comença aquest dimecres 30 de març de 2016 i s’allargarà fins el 7 d’abril. Com és lògic, la majoria de sol·licituds de preinscripció seran per a P3, que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles; i per al primer curs d’ESO, quan inicien els estudis als instituts. La matriculació s’haurà de realitzar del 13 al 17 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i entre el 27 de juny i l’1 de juliol, per als de segon, tercer i quart d’ESO. Les escoles de Catalunya ofereixen un total de 75.940 places de primer d’Infantil i 81.720 llocs per a primer d’ESO, segons la Generalitat, que ha fet els càlculs oficials en base a una ràtio de 25 alumnes a P3 i 30 a primer d’ESO. La ràtio definitiva, però, la determinarà la matrícula, que en el curs passat va ser, de mitjana, de 22,89 per P3 i 28,51 per 1r d’ESO.

La  sol∙licitud de preinscripció s’ha de presentar al centre educatiu escollit en primera opció o a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC), acompanyada de la corresponent documentació. També es podran remetre les sol∙licituds per internet fins a les 12 de  la nit del 6 d’abril (cas en el qual la documentació pertinent s’haurà de lliurar sempre al centre demanat en primer terme o bé al SAC). Pel  que  fa  a  l’educació  infantil,  primària  i  secundària obligatòria,  han  de  fer  la  preinscripció els i les alumnes que comencen P3, els que inicien primer d’ESO o  aquells  que  fan  un  canvi  de  centre.  Tota  la  informació  sobre  el  procés  de  preinscripció i matrícula es pot  consultar a la web municipal d’Educació, de la qual també es poden descarregar els impresos necessaris. Pel que fa als criteris de puntuació i ordenació de les sol∙licituds, que també es poden consultar a la web de l’Ajuntament, es mantenen els criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i barems del curs anterior, excepte en el cas de la puntuació que s’atorga per germans o germanes al centre adscrit, que s’ha modificat.

El departament d’Ensenyament de la Generalitat ha fet la previsió de places de P3 de cada escola en base a criteris com “una ràtio inicial de 25 alumnes per aula, reduir les ràtios a 22 alumnes per aula en centres d’alta complexitat, evitar l’estigmatització de les escoles en entorns desafavorits, vetllar per la continuïtat de tots els projectes educatius de les escoles i donar el màxim d’oportunitats a les famílies”, afirmen els seus responsables. La previsió ha inclòs, a més, la davallada d’alumnat de P3 més gran dels últims 30 anys que, segons el padró, representa 7.338 infants menys.

Una altra de les novetats del curs proper serà la modificació del mapa escolar. Es crearan cinc noves escoles, entre les quals l’Escola Sant Cugat. En el cas dels instituts, i pel que fa al Vallès Occidental, s’obrirà el nou Institut de Barberà. Una altra de les innovacions del 2016-2017 serà l’ampliació de pla pilot per a la implantació de la jornada contínua a algunes escoles d’educació Infantil i Primària. Per això, es prorrogarà aquesta organització horària als set centres que ja participaven en el pla pilot 2012-15 i està previst un increment de 18 escoles, que “garanteixen l’equitat als alumnes i compleixen els criteris específics establerts que consten amb l’acord de tota la comunitat educativa”.

Conservatori de Sabadell

També aquest dimarts 30 de març s’inicia el termini de preinscripció dels ensenyaments professionals de  música i  dansa al  Conservatori  Professional  de  Sabadell que s’allargarà fins al 15 d’abril. En aquest cas, al Conservatori s’hi accedeix a través d’una  prova  regulada pel departament d’Ensenyament de la Generalitat.  Així  mateix,  del  30  de  març  al  15  d’abril  es  podran  presentar les sol∙licituds de preinscripció a l’Escola Municipal de Música. En aquest centre municipal s’estableix una tarifació social per a la realització d’aquests estudis, que el curs que ve mantindran els mateixos preus que l’actual. Tota  la  informació  sobre  el  procés  de  preinscripció  al  centre  d’ensenyaments  musicals, es pot trobar a la web de l’Escola Municipal de Música i Conservatori Professional de Sabadell.

Leave a Reply

Your email address will not be published.