Comença la preinscripció escolar per al curs 15/16: Saps quants punts tindràs?

com-triar-escola

Els pares participants a la xerrada sobre com triar una escola, fa unes setmanes al Centre Cívic Cal Balsach | (c) Petit Sabadell

 

A partir d’avui, 10 de març i fins el proper dia 17 s’obre el termini de preinscripció de nois i noies a les escoles d’educació Infantil i Primària i als d’Educació Secundària Obligatòria. Aquelles famílies que tinguin fills nascuts l’any 2012 i els que hagin de començar primer d’ESO hauran de formalitzar la preinscripció en el centre que hagin escollit com a primera opció. També poden presentar sol·licituds aquelles famílies que vulguin canviar els seus fills de centre, sempre que hi hagi places disponibles al nivell desitjat. Aquest any, a diferència d’altres cursos, el termini de preinscripció només dura una setmana i no es preveuen massa problemes d’accés als centres escollits com a prioritaris degut a la baixa natalitat registrada a causa de la crisi econòmica.

A través de l’apartat d’Educació del web de l’Ajuntament es pot  trobar la informació relativa a tota l’oferta educativa local, així com els projectes educatius o les instal·lacions de tots els centres de la ciutat. També hi ha dades generals sobre els diferents nivells educatius i aquelles informacions que cal tenir en compte durant el procés. Així mateix, els experts recomanen tot un seguit de passos a l’hora d’escollir una escola per als petits.

Procés de preinscripció
La sol·licitud de preinscripció s’ha de formalitzar mitjançant un imprès que faciliten els propis centres educatius i que també es pot descarregar de la web de l’Ajuntament. Els responsables del procés recomanen emplenar la sol·licitud de preinscripció demanant més d’un centre educatiu, encara que només s’ha de presentar una única sol·licitud. L’ imprès s’ha de lliurar al centre educatiu escollit en primera opció o a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana, acompanyat de la corresponent documentació.

Quan un determinat centre rebi més demandes que les places escolars que ofereix, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris i barems establerts pel Departament d’Ensenyament aplicats en relació amb el centre demanat en primera opció. Pel que fa als criteris, no hi ha novetats aquest curs i són els mateixos de l’anterior:

Criteris Generals

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballen: 40 punts
 • Proximitat:
  • Quan el domicili de la persona sol•licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Quan el domicili de la persona sol•licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts
 • Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts
 • Discapacitat. Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris Complementaris

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Pel fet de tenir una malaltia crònica greu de l’alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts
 • Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals al centre per al qual es presenta sol·licitud, és a dir, fills i germans d’exalumnes: 5 punts

Si després de baremar les sol·licituds hi ha situació d’empat, es realitza un sorteig per ordenar les peticions.

Leave a Reply

Your email address will not be published.