Publicitat
Publicitat

La preinscripció escolar per al curs 20-21 es farà del 13 al 22 de maig per via telemàtica Els centres podran fer el tràmit presencialment del 19 al 22 de maig, amb cita prèvia i mesures de seguretat

preinscripció escolar

Les inscripcions presencials seran del 9 al 22 de maig i s’hauran de concertar amb cita prèvia | Cedida

REDACCIÓ | El Departament d’Educació de la Generalitat ha resolt avui un tema que tenia moltes famílies en alerta: la preinscripció escolar per al proper curs (educació infantil, educació primària i educació secundària) es desenvoluparàn del 13 al 22 de maig i es faran per via telemàtica tot i que es reservaran alguns dies per fer-la de forma presencial. Degut a l’actual situació d’alarma sanitària pel covid-19 i al tancament dels centres escolars, el tràmit es podrà fer completament online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. Una de les novetats és que no serà necessari presentar la sol·licitud i la documentació en paper. Només caldrà omplir un formulari telemàtic i enviar la documentació –escanejada o fotografiada– al correu electrònic del centre demanat en primera opció.

Per a aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment des de casa s’habilitaran uns dies en els quals es podrà realitzar en persona. La preinscripció escolar presencial es podrà realitzar del 19 de maig al 22 de maig, tot dos inclosos. En aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en primera opció mitjançant la seva pàgina web o des de la web d’Educació.

Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic i l’atenció a les families haurà de seguir una paràmetres de seguretat molt concrets:

 • Al centre hi haurà d’anar el menor nombre possible de persones per fer les gestions (idealment una sola persona).
 • Caldrà portar la sol·licitud emplenada des de casa. Si el full d’inscripció s’ha d’omplir al centre mateix, caldrà utilitzar un bolígraf propi (de les famílies). Naturalment també caldrà portar la documentació necessària per escanejar o fotocopiar.
 • Es recomana fer el tràmit amb guants i mascareta.
 • No podran fer el tràmit persones de grups d’especial vulnerabilitat, que estiguin en període de confinament o que presentin símptomes de covid-19. En aquests casos, caldrà autoritzar per escrit una tercera persona per portar la sol·licitud i la documentació.

Els centres docents, per la seva banda, hauran de garantir la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la instal·lació de mampares de protecció per als treballadors (i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors) i l’ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic.

Resultats, també per internet

Els resultats de la preinscripció escolar també es podran consultar per internet: des de la web Estudiar a Catalunya o des de les webs de cada centre. Pel que fa a la formalització de la matrícula, cada centre haurà de gestionar el tràmit a través de cites prèvies. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través del correu electrònic. Els alumnes de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny.

Les preinscripcions escolars per als ensenyaments postobligatoris seran del 27 de maig al 3 de juny en el cas del batxillerat; del 2 al 8 de juny pels cicles de grau mitjà d’FP i d’arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, faran la matrícula entre l’1 i el 7 de setembre.

Criteris d’assignació de places

Pel que fa als criteris d’assignació de places, a l’educació primària, l’ESO i el batxillerat, com és habitual, tindran preferència els alumnes que provenen d’un centre adscrit al centre demanat. Per a l’ordenació de les sol·licituds s’aplicaran els següents criteris:

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Leave a Reply

Your email address will not be published.