Publicitat
Publicitat

El termini per la preinscripció escolar pel curs 17-18 s’obre a Sabadell amb 2.350 places per als alumnes de P3 Ensenyament habilita un sistema per evitar el frau en les sol·licituds que al·leguin malaltia per aconseguir més punts

preinscripció escolar 17-18-01

Els responsables del departament d’Ensenyament al Vallès Occidental | (c) Petit Sabadell

El moment de la veritat arriba per a les famílies que tenen fills en edat d’escolaritzar a P3 o a primer de Secundària (ESO). Aquest dijous 23 de març de 2017 s’obre el termini de preinscripcions escolars per al curs 2017/18, un tràmit que és tant habitual com angoixant en molts casos. A més dels canvis en el nombre de places ofertades, aquest cop el procés incorpora novetats pel que fa a les llistes d’espera, la transparència en l’assignació de places i, sobretot, el control del frau per malaltia. La preinscripció pot realitzar-se fins el 4 d’abril. Després d’aquest dia, Ensenyament i els centres docents elaboraran les llistes d’admesos i la matriculació s’haurà de realitzat del 12 al 16 de juny. Carme Vigués, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, preveu que, com en d’altres anys, “entre un 95 i un 98 per cent de les sol·licituds d’escolarització a P3 entrin a l’escola sol·licitada en primera opció“.

A Sabadell s’oferten aproximadament 2.350 places per a entrar al cicle inicial d’ Infantil (P3) repartides en 94 grups-classe. D’aquests, 58 pertanyen a escoles públiques mentre que els 36 restants, a escoles concertades. Això representa, globalment, dos grups més que el curs actual oberts a les escoles Joaquim Blume i a Espronceda. Paral·lelament hi haurà un intercanvi de grup perquè l’escola Miquel Martí i Pol tancarà una de les tres línies obertes fa un any, que assumirà La Trama on es doblarà l’únic grup existent fins ara. A aquest nivell educatiu, on s’escolaritzaran els nois i noies nascuts el 2014, la situació és d'”estabilització”, en paraules de Vigués.

Just al contrari del que passa a Secundària, on està arribant l’onada de naixements de l’època de bonança econòmica. L’oferta de sortida de primer d’ESO a Sabadell consta de 83 grups (44 en centres públics i 39 en concertats). És exactament el mateix que l’any passat, per bé que hi haurà instituts com el Joan Oliver i La Serra que perdran una línia i d’altres, com l’Agustí Serra i el Jonqueres, que ampliaran la seva capacitat. A més, l’oferta de Secundària no és definitiva, sinó que s’acabarà d’ajustar en funció de la demanda que surti de la preinscripció, de forma que aquesta fotografia de sortida serà diferent, amb tota seguretat, quan acabi el procés.

Els criteris no varien

Un dels aspectes que no canvia de la preinscripció per al curs escolar 2017/18 són els criteris en virtut dels quals s’atorgaran els punts per accedir a un centre docent. En el cas de tenir germans ja matriculats al centre en el qual volen entrar, els sol·licitants obtindran 40 punts, igual que si hi tenen el pare, la mare o el tutor legal treballant. Per proximitat es poden obtenir 30 punts, si el centre sol·licitat es troba dins de la zona corresponent a la que està adscrit el domicili, 20 punts si el centre està a la zona del lloc de treball del pare o la mare o 10 punts si el centre només està al mateix municipi d’empadronament. Els beneficiaris dels ajuts per renda mínima d’inserció tenen 10 punts, la mateixa quantitat que s’atorga per discapacitat igual o superior al 33 per cent del futur alumne o d’un familiar de primer grau. En cas d’empat, pertànyer a una família nombrosa o monoparental suposa 15 punts i patir una malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic són 10 punts. Si el pare, mare, tutors o germans son exalumnes del centre, s’afegeixen 5 punts.

Una de les novetats del procés d’aquest any és l’enduriment del control per als alumnes que al·leguen malalties cròniques per aconseguir 10 punts addicionals. D’entrada, totes les sol·licituds de preinscripció que contemplin aquesta possibilitat es sotmetran a l’avaluació de la Comissió de Garanties d’Admissió, que podrà, fins i tot, entrevistar la família per determinar si hi ha o no frau. En cas que es confirmi aquesta circumstància, els casos seran posats en coneixement de la Fiscalia per si procedeix que la Justícia prengui cartes en l’assumpte. En aquest cas, a més, i aquí un dels principals canvis que pretenen evitar aquesta pràctica, es denunciarà no només la família “sinó també la persona que hagi emès el certificat fraudulent de malaltia“, adverteix Fernando García Ortiz, director adjunt d’Ensenyament a la comarca.

D’altres novetats són l’obligatorietat que tindran les escoles, a partir del 15 de setembre, de publicar les llistes d’alumnes matriculats i les places vacants i el fet que tots els alumnes que no puguin entrar a la primera opció demanada quedaran en llista d’espera de totes les opcions precedents a la que els toqui. Fins ara, això només succeïa per a les famílies que omplien la sol·licitud posant un únic centre docent. “D’aquesta forma –explica García Ortiz– quantes més places es demanin, en més llistes d’espera es podrà estar”.

A tot el Vallès Occidental, el procés de preinscripció ofereix 9.892 places de P3 per una població de 9.669 nens nascuts el 2014, és a dir, l’oferta és superior a la demanda. Hi haurà 401 grups, dels quals 270 públics i 131 concertats. Són 8 grups més que el curs passat. En el cas de Secundària hi ha 10.458 places per una població de 10.600 alumnes, cosa que obligarà a recomposar el mapa inicial, que preveu 364 grups (235 públics i 129 concertats).

Leave a Reply

Your email address will not be published.