La mascareta serà obligatoria per a tots els alumnes a partir de 6 anys els quinze primers dies de curs El mal de coll i el refredat nasal només es consideraran indicatius de covid si van acompanyats d'altres símptomes

mascareta

La mascareta, obligatòria almenys durant 15 dies | Cedida

REDACCIÓ | Els alumnes de les escoles catalanes a partir de sis anys començaran el curs amb mascareta obligatòria, segons ha determinat avui el Procicat, que ha aprovat una actualització de les mesures per a l’inici de curs el proper dilluns. Aquest organisme ha oficialitzat un acord entre els departaments d’Educació i de Salut per tal que tots els nois i noies a partir del cicle inicial de Primària hagin de portar la protecció facial almenys durant els primers quinze dies de classes a tots els centres docents de Catalunya perquè durant aquest temps l’alumnat encara no es pot considerar com un grup estable convivent.

Després d’aquest període, l’ús de la mascareta dependrà del territori i l’evolució de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur-la. En el cas de les persones adultes que es mouen en centres educatius, la mascareta serà obligatòria. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, però, no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

Simptomatologia actualitzada

El Procicat també ha actualitzat els símptomes per determinar si un infant és susceptible de tenir el covid-19. En aquest sentit, s’ha especificat que el mal de coll i el refredat nasal només es consideraran símptomes de coronavirus quan vagin acompanyats de febre o d’altres manifestacions de la infecció. D’aquesta manera es vol oferir un criteri per diferenciar un positiu per covid d’un refredat o una grip, més habituals en pacients pediàtrics. Els altres símptomes que indiquen una possible infecció pel virus SARS-CoV-2 son la febre o la febrícula (per sobre de 37,5ºC), la tos, les dificultats per respirar, la fatiga, dolors musculars o mal de cap, el mal de panxa amb vòmits i diarrea o le pèrdua d’olfacte i gust (en infants grans i adolescents). 

Entre les altres mesures aprovades hi ha, per exemple, la prohibició de reunions presencials entre els centres i les famílies (hauran de ser telemàtiques) i les reunions dels claustres d’escoles i instituts que també hauran de ser online però, de forma excepcional, es podran fer presencials amb grups inferiors a 10 persones.

Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published.