Detectats a Sabadell una desena de casos de frau de padró en la preinscripció per al curs 2016/17

Joan Berlanga regidor Educació Ajuntament de Sabadell

Joan Berlanga, regidor d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell | (c) Petit Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell i els Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat al Vallès Occidental han detectat una desena de casos de frau de padró en la preinscripció escolar per al curs 2016/17. Es tracta de sol·licituds en les quals les famílies havien informat d’un domicili que no es correspon amb el que realment viuen amb la intenció d’obtenir més puntuació a l’hora d’accedir a una determinada escola. Un cop la plaça de Sant Roc ha fet la comprovació de residència i s’ha demostrat la irregularitat, la puntuació obtinguda per proximitat s’ha invalidat, de forma que els afectats han perdut drets sobre la plaça que havien obtingut en un principi i han hagut de sol·licitar plaça entre les vacants disponibles un cop finalitzat el procés de preinscripció.

“Per al Govern municipal, el frau de padró per motius escolars és una qüestió greu, ja que treu possibilitats d’accés a qui sí hi té prioritat per zona. És per això que aquest any hem dedicat una especial atenció a combatre’l”, justifica el regidor d’Educació de l’Ajuntament, Joan Berlanga.  El Departament d’Ensenyament contempla en la seva reglamentació que el frau o la falsedat en les dades aportades a la preinscripció escolar comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre i que, si es constata un cop iniciat el curs, l’alumne perdrà el dret a la plaça i haurà de participar en el següent procés de preinscripció i matrícula.

La directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Carme Vigués, creu que “aquest és un tema de consciencia social. Com a Departament d’Ensenyament no es pot permetre que el dret d’algunes famílies que tenen realment prioritat per zona quedi condicionat pel frau d’unes altres”. El treball conjunt entre les dues administracions ha permès, aquest any, detectar els casos de frau abans de l’inici de curs, amb la qual cosa els alumnes afectats no hauran de canviar de centre el curs següent sinó que ja el començaran a l’escola en la qual hagin hagut de matricular-se un cop perduda la plaça original.

El procediment de comprovació de residència que es porta a terme davant la sospita de frau de padró suposa la inspecció del domicili al·legat i, en ocasions, d’un domicili anterior per tal de trobar-hi elements probatoris de la residència del menor i dels seus tutors. Generalment aquesta comprovació s’inicia per alguna queixa o denúncia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.