Publicitat
Publicitat

Les escoles de l’Agenda 21 Escolar Plus van estalviar el curs passar un 10 per cent en consum d’electricitat La reducció de la factura equival a més de 4.000 euros anuals en el conjunt de sis centres participants

A Sabadell hi participen les escoles Andreu Castells, Catalunya, la Concòrdia, Joaquim Blume, Martí i Pol i Pau Casals

Les escoles de Sabadell que participen en el projecte Agenda 21 Escolar Plus han estalviat, de mitjana, més del 9,6 per cent en el consum d’electricitat o el que és el mateix 31.200kWh, cosa que representa una reducció anual de la factura en 4.067 euros. A més, aquests centres han aconseguit reciclar totes les escombraries que generen, tal com marquen els cànons actuals. Aquesta reducció del consum s’ha aconseguit promovent canvis d’hàbits, com la instal·lació gomets als interruptors o la incorporació de regletes i endolls programables, entre altres mesures. Pel que fa al consum d’aigua, s’han implantat 136 volumètrics i 80 airejadors. En aquest cas, l’estalvi ha estat de l’1,5 per cent del consum entre els sis centres respecte a la mitjana dels darrers tres anys anys. Això signifiquen 105 metres cúbics d’aigua estalviats. En l’àmbit dels residus, s’han retirat 131 contenidors o papereres de rebuig i s’han homogeneïtzat els recorreguts i el sistema de recollida.

El tinent d’alcalde i regidor de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes de l’Ajuntament de Sabadell, Joan Berlanga, destaca que “el canvi climàtic és un problema global, sovint no prou visualitzat per la majoria de nosaltres, que cal combatre cadascú des del seu àmbit d’actuació. En aquest sentit, els centres escolars són un dels agents importants que treballen per aconseguir-ho”. Les actuacions s’han fet després d’una ecoauditoria realitzada amb el suport d’una empresa especialitzada en gestió ambiental i reforç pedagògic en temes de sostenibilitat. A més, s’han dut a terme formacions especifiques a tota la comunitat educativa.

Una metodologia nova
El projecte Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell va introduir el curs 2016-2017 una nova metodologia de treball a sis centres pilot, centrada en cinquanta hores d’assessorament ambiental extern i una millora de protocols d’actuació interna amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. Les escoles participants en la primera fase han estat Andreu Castells, Catalunya, la Concòrdia, Joaquim Blume, Martí i Pol i Pau Casals. D’altra banda, aquest curs 2017-2018, les escoles que participen en l’Agenda 21 Escolar Plus són: Sant Julià, Sallarès i Pla, Teresa Claramunt, Samuntada, Floresta, Miquel Carreras, La Roureda i La Romànica.

L’Agenda 21 Escolar Plus de Sabadell és un programa de reforç de la gestió ambiental dels centres educatius de Primària, orientat a l’eficiència en la gestió dels recursos: aigua, energia i residus. Treballa pedagògicament els protocols i mecanismes d’estalvi i les bones pràctiques ambientals: recollida selectiva, consum energètic o la compra de paper d’oficina amb distintiu ambiental, entre altres. El programa ofereix inversions en espècies o serveis per valor de 2.000 euros de mitjana per centre, el suport extern de personal durant cinquanta hores anuals i el treball conjunt amb els responsables del menjador, l’AMPA de cada centre i el personal de neteja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.