Publicitat
Publicitat

Carles Rovira, director de l’Escola Sant Nicolau: “Que els antics alumnes ens portin els seus fills és el millor indicador de satisfacció” Les persones, els valors, la innovació i les llengües són els pilars d’aquesta escola del Centre de Sabadell

Carles Rovira Duch és el director de l’Escola Sant Nicolau, un centre docent que engloba totes les etapes formatives (des de P3 fins a Batxillerat) i que està situat en ple Centre de Sabadell. Amb una gran tradició a les espatlles, l’Escola Sant Nicolau ha sabut adaptar-se als nous temps i ha fet de l’acompanyament intensiu de l’alumnat, les llengües i la innovació les seves principals característiques.

-En que es basa el projecte educatiu de l’escola Sant Nicolau?

Sant Nicolau és una escola privada concertada que abraça totes les etapes educatives, des d’Infantil fins Batxillerat. És una escola laica i catalana, la titularitat de la qual recau en els pares. El nostre projecte educatiu es basa en acompanyar els alumnes en el seu desenvolupament personal, atenent les seves necessitats formatives i d’orientació amb la col·laboració del departament psicopedagògic. Els eduquem perquè siguin persones responsables, compromeses, amb esperit crític i solidàries.

També apostem per la innovació i això implica estar atents als nous recursos pedagògics, a les noves tecnologies, a noves propostes que signifiquin millores en el projecte educatiu. En aquest sentit, estem treballant en projectes internivell, com el projecte de robòtica des de P3 fins 4t d’ESO, la tutoria entre iguals, el projecte d’un hort entre Primària i l‘ESO… També tenim un projecte d’educació emocional transversal, de P3 a 4t d’ESO. La metodologia del treball per projectes (cooperatius, interdisciplinaris, globalitzats) s’utilitza a les diferents etapes. Alguns són telemàtics i compartits amb altres centres com a ara els eTwinnings. També, des del 2017, formen part del moviment Escola Nova 21

-Quins son els pilars del vostre projecte pedagògic?

-El nostre projecte pedagògic es basa en quatre pilars: persones, valors, innovació i llengües. Això es tradueix en diverses línies d’actuació: Observem i identifiquem les necessitats formatives de cada persona per poder orientar-la en cada etapa educativa; prioritzem l’educació emocional i social i treballem els valors de convivència, solidaritat i respecte.

A l’Escola Sant Nicolau, igualment, treballem intensament la competència digital, el desenvolupament de la creativitat, la capacitat de resoldre problemes i el treball en equip. I garantim la competència tant el català com en castellà i anglès. A més, potenciem el coneixement d’una segona llengua estrangera (alemany o francès).

-Respecte a les llengües, com treballeu l’aprenentatge dels idiomes?

-Des de P3, les llengües catalana, castellana i anglesa estan presents a l’aula. A partir de la Secundària, els alumnes poden estudiar una segona llengua estrangera (francès o alemany). Les classes d’anglès amb l’especialista són desdoblades a partir de 4t de Primària. I fem diferents activitats en anglès: Informàtica,  Science, Geography, Emprenedoria… Els alumnes practiquen la conversa amb una auxiliar lingüística nativa i fan projectes amb estudiants d’altres centres europeus. Amb tot plegat, poden certificar el nivell d’anglès fent els exàmens de Cambridge a la mateixa escola.

-Que us diferencia de la resta d’escoles de Sabadell?

-De l’Escola Sant Nicolau, en destacaria especialment la relació propera entre tots els que formem la comunitat educativa i el vincle que es genera. En això, hi té un paper cabdal l’acompanyament dels alumnes i de les famílies.

I també cal destacar el nostre batxillerat concertat, en el que s’imparteixen matèries amb ràtios molt baixes, com grec.

-Quins resultats te el vostre model educatiu?

-Podem valorar els resultats del nostre projecte pedagògic a partir dels indicadors externs. Pel que fa als informes de les competències bàsiques dels nostres alumnes, al finalitzar la Primària i la Secundària, mostren una alta competència tant en l’àrea lingüística en les tres llengües obligatòries com en les matemàtiques i les ciències i tecnologia. En les proves d’accés a la Universitat (PAU) el 100 per cent dels alumnes són aptes i en fem el seguiment una vegada han iniciat els seus estudis universitaris. També podem utilitzar com a indicador de resultats el 100 per cent d’alumnes que graduen a l’ESO i el 98 per cent que obtenen el títol de Batxillerat. Un altre indicador d’èxit és la certificació del nivell d’anglès en els exàmens de Cambridge.

Cada curs, a més, passem una enquesta de satisfacció a les famílies i alumnes de Secundària per  valorar l’assoliment dels objectius proposats. Aquestes enquestes són eines que ens serveixen en el procés de millora contínua de l’Escola.

I, d’altra banda, el fet que els antics alumnes de l’Escola decideixin portar-hi els seus fills és el millor indicador de satisfacció i confiança i mostra el vincle existent.

-Que tingueu el Batxillerat concertat és una excepció en comparació amb altres escoles, no?

-Efectivament, hi ha molt poques escoles a Catalunya que tinguin el Batxillerat concertat. Aquest aspecte ens diferencia d’altres centres, però també que tinguem un projecte pedagògic des de P3 fins 2n de batxillerat.

-Actualment, quins creu que son els principals reptes de l’educació?

-L’escola del futur ha de preservar el model d’immersió lingüística, consolidar una escola inclusiva i amb atenció a la diversitat d’aprenentatge a diferents ritmes (anar cap a models d’aprenentatge més personalitzats), millorar l’acompanyament i orientació dels alumnes, aconseguir un currículum més competencial i coherent entre tots els nivells educatius així com un sistema d’avaluació global competencial.

L’alumne ha de ser el protagonista del procés d’aprenentatge i caldrà anar prioritzant el seu paper actiu en aquest procés. S’hauran d’anar revisant les metodologies perquè sigui així.

La formació del professorat és essencial i la incorporació de les noves tecnologies s’haurà de continuar fent amb celeritat i prudència.

Escola Sant Nicolau

 

 

 

Carrer del Jardí 72-80
08202 SABADELL
Telèton 937 27 41 23
www.santnicolau.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.