Publicitat
Publicitat

Lourdes Cornellà: “A l’Escola Sant Nicolau eduquem persones responsables, compromeses, amb esperit crític i solidàries” El projecte pedagògic del Sant Nicolau es fomenta en la formació de persones en valors, innovació i llengües

L’Escola Sant Nicolau de Sabadell és una escola privada concertada en totes les etapes educatives d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat que es defineix com a catalana i laica. La seva essència és la formació de persones en un entorn proper i de confiança amb un acompanyament personalitzat, tant dels alumnes com de les seves famílies, i l’atenció de les seves necessitats. El projecte pedagògic del Sant Nicolau es fonamenta en quatre pilars: persones, valors, innovació i llengües.

L’Escola, que està en ple Centre de Sabadell, destaca per la seva relació propera entre tota la comunitat educativa. El vincle que es genera entre els alumnes i les famílies i l’acompanyament d’aquests té un paper cabdal en l’èxit educatiu del Sant Nicolau. El centre acompanya els alumnes en el seu desenvolupament personal en totes les dimensions. Per això, compta amb la col·laboració d’un departament psicopedagògic per atendre a les necessitats formatives i d’orientació dels alumnes de manera personalitzada.

L’educació en valors és un dels pilars fonamentals del mètode Sant Nicolau: “Els eduquem perquè siguin persones responsables, compromeses, amb esperit crític i solidàries”, assegura Lourdes Cornellà, Directora Pedagògica de l’Escola Sant Nicolau.

Llengües i innovació: dos grans pilars educatius

sant nicolau lourdes cornella

Lourdes Cornellà

La innovació a l’escola implica estar al corrent dels nous recursos pedagògics, de les noves tecnologies i de les noves propostes que signifiquin millores en el projecte educatiu. D’una banda, treballen en un projecte de robòtica transversal, des de P3 fins a 4t d’ESO. La metodologia del treball per projectes (cooperatius, interdisciplinaris, globalitzats) s’utilitza a les diferents etapes d’escolarització. Alguns projectes són telemàtics i compartits amb altres centres com a ara els eTwinnings, un mètode pioner per desenvolupar el treball en xarxa.

Des de P3, les llengües catalana, castellana i anglesa són presents a l’aula. A partir de la Secundària, els alumnes poden estudiar una segona llengua estrangera, a escollir entre el francès o l’alemany. Les classes d’anglès amb l’especialista són desdoblades a partir de 4t de Primària. A partir d’aquesta etapa, es fan diferents activitats en anglès: Informàtica,  Science, Geography o Emprenedoria. Capacitar els alumnes amb l’idioma és una de les màximes del Sant Nicolau. Per això, els infants practiquen la conversa amb l’auxiliar lingüística nativa, fan projectes amb estudiants d’altres centres europeus i poden certificar el nivell d’anglès fent els exàmens de Cambridge a l’escola.

Els indicadors de l’èxit del Sant Nicolau

Els indicadors externs són una gran referència de l’èxit assolit pel projecte Sant Nicolau.  El 100% d’alumnes que es presenten a les proves d’accés a la Universitat (PAU) són aptes i un cop han iniciat els estudis universitaris, se’n fa un seguiment. Un altre indicador que demostra els bons resultats del centre és que el 100% d’alumnes es graduen a l’ESO i el 98% obtenen el títol de Batxillerat. La certificació del nivell d’anglès en els exàmens de Cambridge i les competències lingüístiques, matemàtiques i cientificotecnològiques bàsiques dels alumnes quan finalitzen la Primària i la Secundària són altres indicadors externs.

La confiança en la pedagogia del centre és el millor crèdit que pot tenir l’escola, de la mà de les famílies i els ex-alumnes. Per això, l’Escola fa servir eines per millorar contínuament el seu mètode, realitzant enquestes de satisfacció a les famílies, i fent valorar el professat als alumnes de Batxillerat. “El fet que els antics alumnes de l’Escola decideixin portar-hi els seus fills és el millor indicador de satisfacció i confiança i mostra el vincle existent”, argumenta Lourdes Cornellà.

La música i l’esport com a valors pedagògics

L’escola aposta per l’educació musical i esportiva des de ben petits. Treballar l’educació física en totes les etapes garanteix l’aprenentatge de les diferents destreses. A Infantil, el desenvolupament motor i psicomotriu en els més petits requereix tota l’atenció dels educadors. Per això, quan cal, es reforça individualment. Durant tota l’escolarització programen activitats esportives especialment motivadores per als alumnes, com les jornades esportives i les miniolimpíades. L’oferta extraescolar abasta la psicomotricitat a Infantil, les activitats poliesportives, la dansa i el bàsquet.

La música sempre ha tingut un paper fonamental en el projecte Sant Nicolau. Per això, la formació musical comença des de ben petits i té un paper principal en les celebracions del centre (la Castanyada, Santa Cecília, el Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi, el comiat de la promoció de 2n de Batxillerat, les cantates…). El conveni amb el Conservatori del Liceu fa que tots els alumnes a Primària aprenguin llenguatge musical i cant coral, i que puguin complementar aquesta formació musical amb l’estudi d’un instrument amb classes extraescolars de la CAMS (Centre d’Arts i Música de Sabadell).

Un sistema on l’alumne és el protagonista

El sistema educatiu actual demana que s’utilitzin les eines que ofereixen els nous avenços tecnològics. Això també obliga a revisar el paper que té l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge. L’alumne ha de ser-ne el protagonista i ocupar el centre del seu procés educatiu únic i personalitzat. El paper actiu de l’alumne és imprescindible en el sistema del Sant Nicolau. Per això, el centre avalua i actualitza contínuament la seva metodologia, pràctiques educatives, sistemes d’avaluació i estructures organitzatives per garantir que així sigui. El Sant Nicolau té com a missió formar persones autònomes i adaptables, potenciant la seva creativitat i la seva capacitat de cercar noves solucions. Una metodologia pedagògica on “el vincle emocional és essencial“, assegura la directora.

Leave a Reply

Your email address will not be published.