Escola pública o privada: La ‘P’ s’aprèn a totes les escoles

escola publica o privadaAvui en dia es considera, en línies generals, que les escoles privades funcionen millor i influeixen més positivament en l’aprenentatge dels infants, alhora que s’infravalora el rendiment de les públiques, a causa de l’alt nivell d’immigració i del baix nivell d’aprenentatge, atribuït als nouvinguts, entre d’altres raons. Arran de la crisi econòmica, però, moltes famílies han hagut de replantejar-se els seus principis i s’han adonat de com l’escola pública també és digna de reconeixement.

Per una banda, l’escola pública, com indica el seu nom, és per a tothom i de tothom. Així, aquesta comunitat d’aprenentatge permet integrar infants de diferents procedències i amb diferents necessitats, així com també famílies amb dificultats econòmiques. D’altra banda, la privada discrimina, ja que exclou aquells que no poden pagar una quota mensual i, més sovint del que ens agradaria, exclou també famílies per raó de procedència o bé pel tipus de família (homosexual, monoparental…).

A la pública es té en compte el joc com a forma d’aprenentatge i es dediquen moltes estones a jugar, a la privada es considera que el que cal fer és treballar

A la vegada, la quantitat de feina no és la mateixa en un tipus d’escola que en l’altra. Així com a la pública es té en compte el joc com a forma d’aprenentatge i es dediquen moltes estones a jugar, a la privada es considera que el que cal fer és treballar i per això es proposen una quantitat de fitxes que acaben per saturar els infants. La raó d’aquesta decisió és que la privada ha d’assegurar uns bons resultats curriculars, o el que és el mateix, han de satisfer les exigències de les famílies.

Així, doncs, copsem que la privada proposa una metodologia que, en línies generals, tendeix a ser més tradicional, és a dir, basada en l’ús del llibre i el mestre com a fonts principals d’aprenentatge. L’escola pública, pel contrari, aposta per metodologies que donen respostes a les necessitats dels infants i que permeten que aquests siguin els protagonistes del seu aprenentatge.

Arribats a aquest punt, caldria plantejar-nos, doncs, què entenem per una bona escola, en comptes de discutir entre la pública i la privada, ja que l’important és que els infants siguin feliços aprenent i desenvolupant-se com a persones democràtiques. Si aquesta fos la base de la qual partíssim, no hi hauria cap dubte. O sí?

escola pública o privada

  1. Montserrat Torres 29/04/2015, 08:52

    Hi estic d’acord, però en el meu cas hi ha un altre problema. Com que totes les públiques del meu barri estàn plenes i no tenim prou “punts” per entrar-hi, ens veiem obligats a portar la nostra filla a la concertada. Això també s’hauria de contemplar.

    Reply
  2. Júlia Berenguer 11/05/2015, 11:14

    I tant! Amb la crisi estan intentant passar amb poques escoles i, per això, no en construeixen més… Això provoca que hi hagi molts infants per aula i que famílies, com vosaltres, hàgiu d’optar per la concertada.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.