L’Escola Pia de Sabadell comença a aplicar el nou projecte pedagògic SUMMEM

Escola Pia Sabadell aplica projecte SUMMEM

El projecte inclou l’aprenentatge cooperatiu | (c) Escola Pia Sabadell

L’Escola Pia de Sabadell comença aquest curs 2016-17 a implementar el nou projecte pedagògic SUMMEM. Un total de 550 nenes i nens de set cursos amb el suport de 35 mestres treballaran amb aquest nou mètode, que vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI fent una escola adequada a les necessitats dels alumnes, trencant motllos i apostant per l’aprenentatge interdisciplinari, per competències i cooperatiu. Està previst que en quatre cursos els 1.200 alumnes que estudien a l’Escola Pia de Sabadell treballin ja amb aquesta nova eina.

SUMMEM està pensat per tal que l’alumne aprengui “més, millor i que es prepari per a la vida real”, expliquen els responsables de l’escola, sobretot en tres sentits: motivació (que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola per a la vida real, actual i futura), treball en equip (que augmenti el seu compromís amb aprendre, assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i col·laborar amb els altres) i aprendre a aprendre i a pensar (que adquireixi l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes).

La iniciativa va superar el curs passat amb bona nota la fase de prova pilot amb 600 alumnes de set centres de l’Escola Pia a Catalunya. S’aplica en un mínim del 50 per cent de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25 per cent a Educació Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris interdisciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir de metodologies molt concretes com la resolució de problemes, l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

Com és el SUMMEM?

Fins ara… Amb SUMMEM
Les matèries o assignatures eren independents entre elles. Es treballa per reptes o projectes en què hi intervé més d’una matèria.
El professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn. El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions.
Treball individual. Treball cooperatiu: individual i en grup.
L’aprenentatge sovint queda centrat en estudiar continguts. L’aprenentatge se centra en el procés d’entendre, pensar i aprendre nous coneixements i fer-se capaç d’utilitzar-los en situacions específiques.
L’aprenentatge es fa en una aula. Diversos espais oberts per a l’aprenentatge.
L’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota. L’avaluació és un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés amb l’objectiu de millorar i aprendre, no només per posar una nota.

El pla d’implantació als vint centres de l’Escola Pia de Catalunya, ha passat la seva primera fase pilot i comença aquests dies la segona, de generalització, amb 54 grups de totes les edats i a totes les escoles, superant els 3.000 alumnes. A la tercera fase, curs 2017-2018, el projecte s’implementarà progressivament en totes les etapes. Finalment a la quarta i darrera fase, que es farà entre els anys 2018 i 2021, SUṀṀEM estarà implantat en totes les etapes i en tots els cursos arribant a més de 20.000 nenes i nens.

Leave a Reply

Your email address will not be published.