Publicitat
Publicitat

Comencen les eleccions per renovar els consells escolars dels centres públics i concertats a tot Catalunya

Els consells escolars busquen la implicació de tota la comunitat educativa en el dia a dia dels centres

Els consells escolars busquen la implicació de tota la comunitat educativa en el dia a dia dels centres | (c) Petit Sabadell

Les eleccions per renovar els membres dels consells escolars dels centres educatius públics i concertats de tot Catalunya han començat aquest dilluns, 28 de novembre, i s’allargaran duran tota la setmana. Es tracta d’una convocatòria en la qual s’escolliran els representats dels diferents sectors de la comunitat educativa, formada per la direcció dels centres, el professorat, l’alumnat, els pares i mares o tutors dels alumnes, el personal d’administració i serveis i el representant de l’administració local. Els membres dels consells escolars s’elegeixen periòdicament cada quatre anys  i es renoven per meitats cada dos anys. Així doncs, a través del procés que ha començat avui, es renovaran la meitat dels membres d’aquests organismes.

Els candidats que es presenten a les eleccions són membres de cadascun dels sectors implicats i a les votacions hi poden participar totes les persones que formen part dels diferents sectors; el professorat, els pares i mares o tutors , l’alumnat, el personal d’administració i el personal d’atenció educativa. En el cas de l’alumnat, podran votar a partir de primer d’ESO.

Cadascun dels centres educatius pot triar el dia i l’hora en què es durà a terme la votació, en funció de la seva autonomia. Això sí, tots els centres han de disposar d’una mesa per a cadascun dels sectors que entren en votació. L’horari s’establirà d’acord amb les seves característiques i la disponibilitats horària de votació de cadascun dels sectors.  El procés electoral de la convocatòria culminarà abans del dia 22 de desembre, amb la constitució del consell escolar i la presa de possessió dels membres.

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat que participa en decisions de la comunitat escolar que estan directament relacionades amb el govern del centre. Així ho determina la Llei d’Educació de Catalunya, que en defineix les seves funcions. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre, com el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres concertats, el consell escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.