La Creu Roja de Sabadell alerta de la cronificació de la pobresa en moltes famílies L'entitat va atendre més de 12.500 persones el 2016, inclosos 832 infants que van rebre suport alimentari i escolar

Un taller de la Creu Roja Sabadell amb nens i nenes | (c) Creu Roja Sabadell

Un taller de la Creu Roja amb nens i nenes | (c) Creu Roja Sabadell

Sembla que la crisi econòmica remet –o como a mínim no va a més– però això no significa que tothom, i molt especialment les famílies monoparentals o amb membres que tenen mancances greus de formació– se’n surtin. És una de les principals conclusions de la memòria d’activitats de 2016 de la Creu Roja de Sabadell, que es va presentar dimarts juntament amb les conclusions del 10è Observatori de la Creu Roja, on s’alerta, precisament, de la cronificació de la pobresa en moltes famílies. “En l’arrel d’aquest fenomen hi ha el fet del treball precari. A diferència d’abans, en l’actualitat tenir una feina ja no és indicatiu de sortir-se’n i ha nascut una nova figura: la del treballador pobre, gent que treballa però amb sous que no permeten superar la pobresa”, explica Josep Masip, president de la Creu Roja Sabadell. “Tot plegat no canviarà –afegeix– fins que la societat s’adoni que calen treballs dignes i estables“.

La delegació local de la Creu Roja a la ciutat va atendre l’any passat 12.671 persones, la majoria de les quals (més de 10.500) de forma directa i la resta a través d’activitats de sensibilització.  És pràcticament el mateix número d’usuaris que el 2015 (12.269), la qual cosa s’interpreta com “una bona notícia relativa“, valora Masip. La majoria de persones que demanen suport as l’entitat són dones (un 65 per cent) i el perfil tipus és el d’una família amb progenitors d’entre 40 i 45 anys que tenen dos fills o famílies monoparentals. La Creu Roja Sabadell va treballar principalment a la ciutat (11.199 usuaris), però també a Badia (1.246 usuaris), Sant Quirze (199) i Barberà (27). En total es van fer més de 38.000 intervencions.

El principal repte

En l’àmbit específic de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la Creu Roja de Sabadell va atendre 6.800 usuaris, als quals es va donar 10.746 prestacions. En destaquen els 832 nens i nenes que van rebre beques menjador, targes de prepagament de suport alimentari o lots de material escolar, entre d’altres. Pel que fa a l’ocupació, es van atendre prop de 500 participants en sis projectes orientats a la reinserció laboral.

La distribució d'aliments és una de les accions de la Creu Roja | (c) Creu Roja Sabadell

La distribució d’aliments és una de les accions de la Creu Roja | (c) Creu Roja Sabadell

Amb aquestes dades a la mà, la lluita contra la pobresa crònica s’ha convertit en el primer repte de l’entitat. Els seus responsables esperen que el fet que s’estabilitzi el nombre d’usuaris permeti passar de les “accions de xoc”, orientades a pal·liar una situació crítica en el menor temps possible, a accions més profundes i de més qualitat, és a dir, que permetin revertir permanentment la situació dels seus destinataris.

N’és un exemple el programa pilot d’aliments que es portarà a terme al Mercat dels Merinals i a través del qual 75 famílies podran escollir els productes que necessiten i disposaran de targes de prepagament de la llotja a canvi d’accedir a accions formatives, reciclatge professional i programes de recerca activa de feina. “És una manera de canviar el criteri que s’aplica als bancs d’aliments, com el Rebost Solidari de Sabadell. Ara estem lliurant, cada quinze dies, lots d’aliments poc personalitzats que evidentment tenen un efecte molt positiu però poc estratègic”, sintetitza Masip. La idea és aplicar més mesures en aquest sentit, substituint progressivament la quantitat d’accions per la seva qualitat.

En aquest sentit, l’Observatori de la Creu Roja és demolidor. Aquesta enquesta, realitzada a 12.000 persones, demostra que el 40,6 per cent dels entrevistats pateixen pobresa crònica, és a dir, des de fa més de tres anys. Vuit de cada deu, a més, són víctimes de pobresa greu, amb ingressos inferiors als 568€ mensuals. Aquesta situació no només te conseqüències en l’actualitat pel que fa a la possibilitat de cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, salut o habitatge. També te implicacions de futur, per accedir a la jubilació perquè entre els enquestats d’entre 50 i 59 anys només han cotitzat una mitjana d’onze anys, molt per sota del mínim que exigeix la llei (15 anys, els últims dos compresos en els darrers quinze anys de vida laboral).

Josep Masip, que porta 41 anys a la Creu Roja, reconeix que la situació actual el sorprèn perquè és el resultats d'”una crisi amb una profunditat i una duresa inaudites”. “De crisis n’hem viscut moltes, però eren cícliques. Aquesta ha estat una crisi sistèmica, és a dir, que ha canviat el sistema social i això jo no ho havia vist mai”, explica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.