Publicitat
Publicitat

Per uns entorns escolars segurs i saludables a Sabadell

COL·LECTIU CAMÍ ESCOLAR SABADELL | @CamiEscolarSBD


camí escolar sabadell

Al setembre els infants començaran un nou curs escolar. Encara no sabem com serà aquest nou curs, perquè això dependrà del transcurs i l’evolució de la pandèmia. Molt probablement no es podrà tornar a l’escola com cada any, sinó que les escoles, els espais, la manera de relacionar-se i el funcionament diari dins dels centres s’hauran d’adaptar per garantir les condicions necessàries per evitar el contagi del virus.

Volem centrar l’atenció en la importància del camí escolar i l’entorn més immediat de les escoles en aquesta adaptació:

Primer. El disseny dels carrers, la priorització d’un mitjà de transport per sobre d’altres, influeix en quins mitjans de transport fan servir les famílies per arribar a l’escola. Si no hi ha carrers segurs i agradables per anar caminant, en patinet o bicicleta, el camí es percep com a més llarg i perillós, i més pares decideixen anar amb cotxe. Sovint l’espai públic i el dels centres escolars preveu que hi puguin arribar els cotxes, amb carrils de circulació i espais per aparcar-los, en canvi no hi ha espais segurs i adequats on aparcar-hi bicicletes i patinets, que són els vehicles de mobilitat activa que permetrien a les famílies arribar a l’escola fent activitat física i sense contaminar.

Segon. L’entorn més immediat de l’escola és l’espai on es troben i s’esperen totes les famílies a l’hora d’entrar i sortir de l’escola. Sovint aquest espai és massa petit perquè hi càpiga tothom. En les
circumstàncies actuals, i la necessitat de mantenir distàncies, la necessitat d’espai per les persones davant les entrades dels centres escolars encara serà major. A més a més, també és habitual que alguns pares que fan el trajecte en cotxe s’esperin amb el cotxe engegat, aparquin sobre voreres i passos de vianants, reduint encara més l’espai per les persones i provocant situacions d’inseguretat. Aquesta pràctica augmenta també els nivells de contaminació justament en el moment de més concentració d’infants i famílies a l’entorn de l’escola, amb tots els efectes nocius per la salut que això comporta.

Sovint l’espai públic i el dels centres escolars preveu que hi puguin arribar els cotxes, amb carrils de circulació i espais per aparcar-los, en canvi no hi ha espais segurs i adequats on aparcar-hi bicicletes i patinets

Tercer. Durant les hores de funcionament de l’escola, encara que els alumnes siguin dins del recinte, l’afectació de la contaminació provocada pel trànsit motoritzar té un efecte negatiu en la salut de mestres i alumnes, i també en la capacitat d’aprenentatge i de concentració d’aquests últims. Sembla que en la situació actual caldrà augmentar la ventilació de les aules, o fins i tot fer més activitats als espais exteriors dels centres, per tal de disminuir les probabilitats de contagi, i per tant la incidència de la contaminació de l’espai exterior immediat encara serà més gran. Volem recordar que l’Ajuntament ja té sobre la taula projectes i propostes en relació a la millora del camí a l’escola:

  • Està en procés de contractar un equip tècnic amb l’encàrrec de redactar i executar una Memòria Tècnica dels Camins Escolars i Manual d’Actuacions Tàctiques pels entorns escolars de Sabadell
  • Té pendent d’executar la proposta guanyadora del Construint Ciutat 2019, la redacció i direcció de la qual està dins de l’encàrrec de l’anterior punt
  • Ha rebut propostes i peticions de molts centres escolars per millorar els entorns i camins escolars, tant en forma de pacificació del trànsit, millora de les senyalitzacions, com d’aparcaments per a bicicletes i patinets.
  • Té l’obligació de complir la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització d’espais públics urbanitzats.
  • Té l’obligació de complir la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre les condicions en les que es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocadionada pel COVID-19

Per tot això, demanem a l’Ajuntament que planifiqui i executi, abans de l’inici del curs vinent, i amb comunicació i col·laboració dels col·lectius i entitats que treballen en aquest àmbit:

  • Pacificació de camins escolars (principals vies per on els infants i joves arriben als centres escolars) per garantir i fomentar una mobilitat activa segura i saludable
  • Tancament al trànsit rodat (amb l’excepció d’accés de veïns i vehicles de servei si fos necessari) dels entorns més immediats dels centres escolars, des de mitja hora abans fins mitja hora després de l’horari d’obertura de les escoles.
  • Creació d’espais segurs per a aparcar bicicletes i patinets, bé dins dels centres escolars o patis, bé a via pública, substituint places d’aparcament de cotxes per aparcaments segurs per bicicletes i patinets, i lligats a un itinerari segur fins a les portes dels centres.

Ara és el moment de repensar i adequar el camí a l’escola i l’entorn més proper dels centres educatius, per garantir la salut, la seguretat i la qualitat de vida d’infants, famílies i veïns. No perdem l’oportunitat!

Leave a Reply

Your email address will not be published.