Publicitat
Publicitat

S’obre el termini per demanar els ajuts municipals de compra de llibres de text pel curs 2014/15 a Sabadell

ajuts llibres text escoles Sabadell

Una escola de la ciutat

Des d’aquest dilluns 2 de juny de 2014 es poden presentar les sol·licituds pels ajuts que l’Ajuntament de Sabadell destinarà a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al proper curs 2014/15. La plaça de Sant Roc destinarà 400.000 euros a aquestes ajudes, amb l’objectiu de “contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats entre els alumnes” sabadellencs, segons fonts municipals. El període per tramitar les sol·licituds es mantindrà obert fins el 13 de juny i les peticions es poden presentar a qualsevol dels registres de l’Ajuntament, incloses les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC). S’han de presentar per duplicat en l’imprès que faciliten a les pròpies oficines del SAC o que també es pot descarregar des del portal municipal. Naturalment, a l’hora de presentar-les, cal adjuntar la documentació que marca la convocatòria.

Requisits
Segons les bases aprovades pel Ple municipal del més d’abril poden ser beneficiaris dels ajuts els alumnes que compleixin els següents requisits:

  • Estar empadronat/da a Sabadell
  • Estar matriculat/da en un centre docent sostingut amb fons públics
  • Realitzar estudis de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària o educació especial.
  • Que la renda familiar no superi els llindars màxims establerts a les bases.

Per fixar aquests llindars s’ha pres com a referència l’IRSC 2014 (Indicador Renda de Suficiència de Catalunya) multiplicat per 1,7. En funció dels membres de la unitat familiar, el llindar serà el resultat de sumar a la base 967,50€/mes (l’IRSC multiplicat per 1,7) un total de 483,75€/mes per cada membre de la unitat familiar major d’edat, i/o 290,25€/mes per cada membre menor d’edat.

L’import global dels ajuts es distribuirà entre les sol·licituds admeses, sense que es puguin superar els 100 euros per persona. En cap cas, la subvenció podrà ser superior a la despesa total del cost de llibres de text i material escolar del centre en el qual estiguin matriculats els alumnes beneficiaris.

Aquest és el segon any que l’Ajuntament de Sabadell habilita una línia d’ajuts d’aquestes característiques. Amb aquesta mesura es pretén consolidar una igualtat real i efectiva en el dret d’accés a l’educació. També es pretén vetllar per l’equitat en el sistema educatiu públic i col·laborar amb les famílies que més pateixen els efectes de la crisi econòmica per tal d’ajudar-les a suportar l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs escolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.